Tilbygg

Et tilbygg kan være en ny del av huset eller en hybel i tilknytning til eksisterende boligmasse, et ekstra soverom, utvidelse av stuen eller andre deler av huset ditt.

Ønsker du å utvide boligen din? Trenger du mer plass?

Et tilbygg kan være en ny del av huset eller en hybel i tilknytning til eksisterende boligmasse, et ekstra soverom, utvidelse av stuen eller andre deler av huset ditt. Et tilbygg betyr at man bygger ut fra eksisterende bygningsmasse på samme plan.

Da tilbygget endrer boligens grunnflate (bebygd areal) er det viktig å ha kunnskap og kompetanse om søknad og ansvarsrett, samt det byggetekniske. I tillegg vil utvidelsen av boligen utført av fagpersoner ofte være bebygget av høy kvalitet og ha lang levetid.

Dersom tilbygget er mindre enn 15 kvadratmeter, og ikke skal brukes til å «bo», det vil si soverom, kjøkken med mer – kan du i mange tilfeller bygge helt uten godkjenning fra kommunen.

Det finnes en rekke reguleringer for hva som er tillatt, og hva som må søkes om:

  • Godkjenning fra kommunen og avklaring med berørte naboer
  • Boligens historie og arkitektur
  • Krav til isolasjon og etterisolering

Vi har god kontroll på lover og reguleringer, og bistår deg gjerne i prosessen med å få oppført et tilbygg til huset ditt. Vi hjelper deg med å finne ut av regelverket.

Forskjell på tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg skiller seg fra hverandre ved at påbygg er en ny bygningsdel som plasseres oppå eksisterende konstruksjon. Altså at man bygger i «høyden». Dette kan være bygging av ekstra etasje, takterrasse eller en takark. Et påbygg endrer ikke bygningens bebygde areal, men endring i bruksareal. Skal du utføre påbygg må du søke og få godkjennelse hos kommunen.

Ønsker du bedre plass, eller bygge ut boligen din?

EUP Entreprenør AS har ansatte med over 20 års erfaring med håndverk og utførelse av store og små byggeprosjekter. Vi har stort fokus på kvalitet og god utførelse av den minste detalj. Vårt firma har kompetanse til å innfri og kontrollere byggekrav for å tilfredsstille kravene til kvalitetssikring, og etterstreber alltid et godt sluttresultat og fornøyde kunder.

Vi hjelper deg også om du har behov for bistand med å utfylle søknad eller ønsker at vi estimerer kostnadene for ditt byggeprosjekt hos oss.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat! Vi kan hjelpe dere med å utvide boligen!


 

Bestill huskatalog

I huskatalogen vår finner du bred presentasjon av alle hustypene våre, pluss masse inspirasjon og all den informasjonen du trenger for å bygge drømmehuset.